Anketa
Katera je vaša najljubša ?
Sevniški salamin 57.6%
Kmečka 26.6%
Krmeljska 10.6%
Ajdovska 5.2%

Vsi glasovi: 557


 
 
 
 

  

"MESO IZ SEVNICE"

 

 

 

POVZETEK VSEBINE PROJEKTA »MESO IZ SEVNICE«

KZ Sevnica je v lokalnem okolju prepoznana kot organizator prireje in odkupa živali z namenom proizvodnje in predelave ter prodaje mesa in izdelkov iz mesa.

V projektu, bomo vzpostavili prepoznavno verigo in zagotavljali nadstandardni sitem kontrole na liniji klanja, s ciljem povečevanjem kvalitete prodajanega mesa (goveje, junčje, telečje).

Vzpostaviti razpoznavno verigo pomeni organizirati odkup živih živali od članov partnerstva (sedem članov partnerstva so člani zadruge, štirje člani partnerstva niso člani zadruge) in vzpostaviti sistem sledljivosti od odkupa živali do prodaje posameznega izdelka (označevanje imena pridelovalca pri označevanju na mestu prodaje). To bo realizirano z označevalnim nalepkami, na katerih bo poleg predpisanih parametrov označevanja, navedeno tudi kmetijsko gospodarstvo, ki je živali vzredilo.

S ciljem realizacije zastavljenih fizičnih in ekonomskih ciljev, se bodo v okviru projekta izvajale naslednje aktivnosti: vodenje in koordinacija projekta, priprava načrta trženja proizvodov, priprava in izvedba usposabljanja o zagotavljanju kakovosti pri proizvodnji, predelavi ali trženju proizvodov, zagotavljanje kakovosti pri proizvodnji, predelavi in trženju proizvodov, organizacija odkupa in prodaje proizvodov in promocija lokalnega trga in razširjanje rezultatov projekta.

Projekt bo trajal 24 mesecev in sicer v obdobju avgust 2018 - julij 2020.

Realizacija projekta bo pomembno prispevala k promociji lokalno pridelane hrane, ki bo tudi prodana na lokalnem območju. Neposredni učinek projekta bo tako neposredno povečanje obsega prodaje, kar predstavlja boljši ekonomski rezultat tako za posrednika (KZ Sevnica), kot kmetijska gospodarstva – člane partnerstva, ki se lahko posredno nadejajo tudi višjim odkupnim cenam za živali. Posredni učinek projekta je zmanjšanje negativnih vplivov na podnebne spremembe, saj se celotna veriga od prireje do prodaje izvaja na ozkem lokalnem območju.

Več o projektu najdete pod zavihkom "PROJEKTI".

 

 

 "IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJE" 

                                   

                    

 

VSA GOVEDINA V NAŠIH PRODAJALNAH JE VKLJUČENA V NACIONALNO SHEMO

"IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJE"KI POTROŠNIKOM ZAGOTAVLJA,

DA PRODAJAMO GOVEJE MESO ŽIVALI, KI SO VZREJENE IN PREDELANE V SLOVENIJI.


            


 

     

 

 

NAZIV AKTIVNOSTI

VKLJUČITEV V SHEMO KAKOVOSTI ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN ŽIVILA "IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJE"

 

POVZETEK

KMEČKA ZADRUGA SEVNICA JE ORGANIZIRALA SVOJO SKUPINO PROIZVAJALCEV GOVEDI V KATERO JE VKLJUČILA KMETE,

KI USTREZAJO ZAHTEVAM PO SPECIFIKACIJI "IZBRANA KAKOVOST".

 

DEJAVNOSTI

ZAKLJUČEN KROG OD KMETA DO POTROŠNIKA PO SPECIFIKACIJI "IZBRANA KAKOVOST" -

IZOBRAŽEVANJE, VKLUČEVANJE IN CERTIFICIRANJE VSEH ČLENOV V VERIGI.

 

CILJI 

PONUDITI TRGU PREKO LASTNEGA MESNOPREDELOVALNEGA OBRATA IN MESNICE GOVEJE MESO,

KI USTREZA ZAHTEVAM PO SPECIFIKACIJI "IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJE".

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

ZARADI PREPOZNAVANJA SHEME KAKOVOSTI DOSEGANJE  BOLJŠIH USPEHOV NA JAVNIH RAZPISIH IN

USPEŠNO DOGOVARJANJE ZA POSLOVANJE Z JAVNIMI USTANOVAMI PO IZLOČENIH SKLOPIH.

 

 

POVEZAVE

UPORABNE POVEZAVA:

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ugodna ponudba I odkupi I obvestila I kmetovalec I kmečka zadruga sevnica predstavitev I delovni časi poslovalnic I kontakt I domov I pravni pouk I splošni pogoji poslovanja I impresum