top of page

ČRNO BELO BOGASTVO

programrazvojapodezelja_logotipi-02.jpg

POVZETEK IN NAMEN OPERACIJE

Namen operacije je podpreti nosilce dejavnosti (ponudnike krškopoljskega prašiča), da izboljšajo svoj ekonomski položaj in potencial zaposlovanja s partnerskim povezovanjem za razvoj prepoznavne blagovne znamke Krškopoljca. Oblikovani bodo novi produkti (samooskrbni, podjetniški, turistični) s katerimi bomo pripomogli k prepoznavnosti podeželja in širitvi na nove trge z novimi marketinškimi pristopi.

 

GLAVNE AKTIVNOSTI OPERACIJE

 1. Priprava strokovnih podlag za oblikovanje raznovrstnih produktov in programov (od prehrane do spominkov)

 2. Ureditev »selfie točk« za inovativno prezentacijo Krškopoljca

 3. Izobraževanje ponudnikov od reje do izdelka (rejcev, ponudnike kulinarike, zgodb, dediščine) in animiranje ciljnih skupin

 4. Priprava akcijskega načrta in trženjskih prijemov za nov turistični produkt

 5. Snemanje in izdelava predstavitvenih filmov, tudi animiranega

 6. Razvoj novih produktov, samooskrbnih, podjetniških, turističnih

 7. Oblikovanje blagovne znamke – Krškopoljec in turističnega produkta

 8. Izvedba kulinaričnih dogodkov in interaktivnih delavnic

 9. Promocija in ozaveščanje – družabna omrežja, nadgradnja spletne strani, študijska tura, sejmi, objave, promocijski material

PROJEKTNI PARTNERJI

Vodilni partner: Občina Krško.

Ostali partnerji: Posavski muzej Brežice; Kunst 1966, gostilna, d.o.o.; Kmečka zadruga Sevnica z.o.o.; Društvo rejcev krškopoljskih prašičev.

NAČIN FINANCIRANJA

Operacijo sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

Skupna vrednost projekta: 196.049,04 EUR od tega Kmečka zadruga Sevnica: 22.717,68 EUR.

Obdobje izvajanja: 01.09.2019 do 31.10.2021.

 

CILJI OPERACIJE

Podpreti obstoječe nosilce dejavnosti - rejce, jih povezati, usposobiti in aktivirati z drugimi deležniki (predelovalci, gostinci, turističnimi kmetijami, nosilci kulturne dediščine, raziskovalci, trženjskimi strokovnjaki).

Vzpostaviti mrežo Krškopoljca na vseh nivojih v regiji in dvigniti dodano vrednost obstoječim ter novim produktom, da izboljšajo svoj ekonomski položaj in potencial zaposlovanja ter podjetništva.

 

Razviti prepoznavno blagovno znamko Krškopoljca in unovčiti njeno kvaliteto, s katero bomo pripomogli k prepoznavnosti področja.

 

Dolgoročno ohraniti avtohtono pasmo krškopoljski prašič in s skupno sinergijo ustvariti nove produkte s pozitivnim ekonomskim učinkom.

 

REZULTATI OPERACIJE

 1. Izdelan elaborat o posavski dediščini – krškopoljski prašiček

 2. Urejene točke za fotografiranje in oblikovani novih programi

 3. Izvedena izobraževanja ponudnikov in interaktivne delavnice

 4. Neposredno vključeni v izobraževanja in delavnice

 5. Akcijski načrt za nov tur. produkt

 6. Oblikovani novi produkti (mesni, kulinarični krožnik, knjižica receptov, knjiga za otroke, brošura, skulpture, predstavitveni filmi, različni spominki, turistični– Gastronomsko razvajanje Posavja)

 7. Izvedeni dogodki (Antonovo, Okusi Posavja, študijska tura)

 8. Število prodanih novo razvitih kulinaričnih krožnikov

Obcina Krsko.png
pmb.jpg
KZS LOGO CMYK.png
__200x200_kunst-logo.jpg
rejci.png
logo_LAS_Posavje_barve2017.png
KZS LOGO CMYK.png
bottom of page