top of page
programrazvojapodezelja_logotipi-01.jpg

PODUKREP 9.1 LES - SKUPINA PROIZVAJALCEV ZA SKUPNO TRŽENJE ZA SEKTOR GOZDNI LESNI PROIZVODI KMEČKE ZADRUGE SEVNICA

PODUKREP 9.1 – Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

 

SKUPINA PROIZVAJALCEV ZA SKUPNO TRŽENJE ZA SEKTOR GOZDNI LESNI PROIZVODI KMEČKE ZADRUGE SEVNICA

 

POVZETEK

Z vključitvijo v podukrep 9.1 nam je omogočeno lažje delovanje skupine proizvajalcev za skupno trženje za sektor gozdni lesni proizvodi prek dodeljevanja podpore za kritje stroškov vzpostavitve in delovanja skupine proizvajalcev.

 

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Vsakoletno poročanje o učinku povezovanja članov skupine proizvajalcev in realizacija začrtanih razvojnih ciljev, tržiti kmetijske proizvode preko skupine proizvajalcev za sektor gozdni lesni proizvodi.

 

CILJI

  • skupni nastop na trgu in nudenje podpore članom,

  • večje število kupcev in stabilnost prodaje,

  • optimizacija stroškov,

  • zagotovitev stabilnosti prodajnega trga.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • povečanje števila članov,

  • povečanje vrednosti tržne proizvodnje,

  • delujoča skupina proizvajalcev.

KZS  LOGO CMYK.png
bottom of page