top of page

SEVNICA

ZADRUGA

Že pred sto leti so se kmetje na posavskem območju zavedali pomembnosti sodelovanja in združevanja. Živina, mleko, izdelki in pridelani viški na eni strani, na drugi pa potrebe po kmetijskem repromaterialu ter pomoč pri prodaji, so bili razlogi za pričetek organiziranega združevanje kmetov, katerih namen je bil pozitivno gospodarjenje njihovih kmetij in oskrba lokalnega prebivalstva. 

Leta 1919 je bila ustanovljena Splošna gospodarska zadruga s trgovino za oskrbo kmetov in odkupom njihovih pridelkov, imela pa je tudi svojo hranilnico in posojilnico. Po letu 1945 so bile po vseh večjih okoliških krajih ustanovljene Obnoviteljske zadruge iz katerih so kasneje nastale Splošne zadruge, ki so se po letu 1960 zadružile v Kmetijsko zadrugo Zasavje Sevnica in po letu 1970 v Kmetijski kombinat Zasavje Sevnica, TOK Kooperacija. Leta 1990 se je po starem jugoslovanskem zakonu o zadrugah ustanovila Kmečka zadruga Sevnica, ki je bila v začetku še pod okriljem Poslovnega sistema Mercator. Le ta se je ohranila vse do danes in pogumno zre v prihodnost.

freska 1.jpg
KZS  LOGO CMYK.png
bottom of page