KMETIJSKO TEHNIČNE TRGOVINE

Poletni delovni čas velja v kmetijskih trgovinah, in sicer od 1. 3. 2022 do 31. 10. 2022.

Savska cesta 20 b    

8290 Sevnica    

T: +386 (0)7 816 36 30

T: +386 (0)7 816 36 27

lenart@kz-sevnica.si

KOC LENART

 DELOVNI ČAS

SVETOVALEC *

torek, četrtek

10:00 - 13:00

Aleš KERNC

Tel.: 07 81 63 627

nedelja

ZAPRTO

sobota

7:00 - 12:00

ponedeljek - petek

7:00 - 18:00

Savska cesta 20 c

8290 Sevnica  

T: +386 (0)7 816 36 34

simon@kz-sevnica.si

KOC SIMON

 DELOVNI ČAS

ponedeljek - petek

7:00 - 18:00

sobota

7:00 - 12:00

nedelja

ZAPRTO

Savska cesta 20 b

8290 Sevnica 

T: +386 (0)7 816 36 38

dalija@kz-sevnica.si

VRTNI CENTER DALIJA

 DELOVNI ČAS

ponedeljek - petek

7:00 - 18:00

sobota

7:00 - 12:00

nedelja

ZAPRTO

Tržišče 46 a  

8295 Tržišče    

T: +386 (0)7 816 36 70

urban.ko@kz-sevnica.si

KOC URBAN TRŽIŠČE

 DELOVNI ČAS

ponedeljek - petek

 7:00 - 17:00

sobota

7:00 - 12:00

nedelja

ZAPRTO

SVETOVALEC *

torek, četrtek

10:00 - 13:00

Valentin ŠKOPORC

Tel.: 07 81 63 670

Šentjanž 7 

8297 Šentjanž 

T: +386 (0)7 816 36 82

sentjanz.ko@kz-sevnica.si

KOC JANEZ ŠENTJANŽ

 DELOVNI ČAS

pon. - torek

7:00 - 17:00

sreda 

7:00 - 18:00

čet. - petek

7:00 - 17:00

sobota

7:00 - 12:00

nedelja

ZAPRTO

SVETOVALEC *

torek, četrtek

10:00 - 13:00

Damjana ŠKUTELJ

Tel.: 07 81 63 627

Studenec 34

8293 Studenec 

T: +386 (0)7 816 36 90

studenec@kz-sevnica.si

KOC STUDENEC

 DELOVNI ČAS

SVETOVALEC *

torek, četrtek

10:00 - 13:00

Damjan MLAKAR

Tel.: 07 81 63 690

pon. - torek

7:00 - 17:00

sreda 

7:00 - 18:00

čet. - petek

7:00 - 17:00

sobota

7:00 - 12:00

nedelja

ZAPRTO

Bučka 2 

8275 Škocjan 

T: +386 (0)7 384 67 00

bucka@kz-sevnica.si

MARJETA BUČKA

 DELOVNI ČAS

ponedeljek - petek

7:00 - 18:00

sobota

7:00 - 12:00

nedelja

ZAPRTO

SVETOVALEC *

petek

8:00 - 14:00

Karmen ZORKO

GSM: 065 551 000

Dolenja vas 1

8270 Krško    

T: +386 (0)7 498 87 12

gregor@kz-sevnica.si

GREGOR KOC

 DELOVNI ČAS

ponedeljek - petek

7:00 - 18:00

sobota

7:00 - 12:00

nedelja

ZAPRTO

SVETOVALEC *

ponedeljek, sreda

10:30 - 13:30

Renata PREDANIČ

TEL: 07 49 92 850

Titova cesta 73 

8281 Senovo

T: +386 (0)7 488 13 30

senovo@kz-sevnica.si

KOC SENOVO

 DELOVNI ČAS

ponedeljek - petek

7:00 - 17:00

sobota

7:00 - 12:00

nedelja

ZAPRTO

SVETOVALEC *

torek

8:00 - 14:00

Karmen ZORKO

GSM: 065 551 000

Obrtna ulica 7

8257 Dobova 

T: +386 (0)7 499 28 50

dobova@kz-sevnica.si

KOC DOBOVA

 DELOVNI ČAS

ponedeljek - petek

7:00 - 17:00

sobota

7:00 - 12:00

nedelja

ZAPRTO

SVETOVALEC *

torek, četrtek

10:00 - 13:00

Lucija MIKELJ

Tel.: 07 49 92 850

Bizeljska cesta 38  

8259 Bizeljsko    

T: +386 (0)7 452 03 50

bizeljsko@kz-sevnica.si

KOC BIZELJSKO

 DELOVNI ČAS

ponedeljek - petek

7:00 - 17:00

sobota

7:00 - 12:00

nedelja

ZAPRTO

SVETOVALEC *

torek, četrtek

11:00 - 14:00

Alenka SUŠA

GSM: 031 304 194

* Nadomestni svetovalec:

vsi svetovalci s potrdilom o pridobitvi znanj iz fitomedicine za svetovalca za fitofarmacevtska sredstva v Kmečki zadrugi Sevnica  

KZS  LOGO CMYK.png