KMETIJSTVO

Osnovno poslanstvo zadruge je organizacija kmetijske proizvodnje. 

Kmečka zadruga Sevnica z.o.o. organizira pitanje MPG in prašičev ter prosti odkup mleka, živine in prašičev. 

Z dobrim delom vzpostavljamo zaupanje in trdno sodelovanje med kmeti in zadrugo. Kmetom zagotavljamo konkurenčne cene ter hitro in redno plačilo.

Jožica Terner

T: +386 (0)7 816 36 08

M: +386 (0)41 270 922

E: jozica.terner@kz-sevnica.si

Branko Klenovšek

T: +386 (0)7 816 36 09

M: +386 (0)31 651 162

E: kmetijstvo@kz-sevnica.si

loka_3.jpg

KMETIJSTVO

IZBRANA KAKOVOST

Za vse rejce govedi imamo organizirano skupinsko certificiranje za izvajanje sheme »Izbrana kakovost - sveže goveje meso« Slovenije.

Trenutno je v skupini 760 članov. Skupina je odprta in še vedno vključujemo nove člane. 

 

Zato ste vabljeni, da nas pokličete ali obiščete in podali vam bomo vse potrebne informacije za vključitev v shemo.

 

Jožica Terner

T: +386 (0)7 816 36 08 

M: +386 (0)41 270 922

E: jozica.terner@kz-sevnica.si

 

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/izbrana_kakovost/certificirani_proizvajalci/

TROŠARINA PO NOVEM
Vlaganje zahtevkov za vračilo trošarine za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo od 1. 1. 2022 le še elektronsko

Kdo:

Vsi kmetje, nosilci KMG_MID, ki so na dan 30. 6. 2021 presegli normativno porabo 540 litrov oz. osebe, ki imajo toliko gozdnih zemljišč, da presegajo normativno porabo 150 litrov. 

Normativna poraba znaša:

  • Njiva, trajni travnik, ekstenzivni sadovnjak, začasno travinje…                   200 litrov/ha

  • Vinograd, intenzivni sadovnjak                                                                420 litrov/ha

  • Gozd                                                                                                       15 litrov/ha

Podatke o površinah pridobi davčni organ iz uradnih evidenc.

Kdaj:

Zahtevek je potrebno vložiti do 30. 6. 2022.


Kako:

Zahtevek je mogoče vložiti le  elektronsko preko portala e-Davki.

Za vas to lahko naredimo tudi v Kmečki zadrugi Sevnica z.o.o. Za elektronski vnos zahtevka za povračilo trošarine potrebujemo:

  • Izpolnjeno in podpisano pooblastilo  (priponka spodaj)

  • Izpolnjen in podpisan obrazec TRO-A (priponka spodaj)

Cena:

Po opravljeni storitvi vam bomo Potrdilo o vloženem Zahtevku za trošarino za leto 2021  in račun za opravljeno storitev poslali po pošti.

  • Cena elektronskega vnosa zahtevka je 10 € z DDV.

  • Cena izračuna količine porabljenega energenta se dodatno zaračuna 15,80 € z DDV.

 

Zaradi COVID ukrepov, da se izognemo stikom Vas vse, ki ste za svojega pooblaščenca izbrali KZ Sevnico ali pa si to želite, prosimo, da nas pokličete na tel. številko:

07 81 63 608, 07 81 63 609, 041 270 922 (Jožica Terner), 031 651 162 (Branko Klenovšek) ali nam pišete na E-naslov: kmetijstvo@kz-sevnica.si, če želite, da vam vložimo Zahtevek za trošarino za l. 2021.

 

Vsi, ki boste prišli osebno morate izpolnjevati trenutno veljavne predpisane pogoje  NIJZ (izpolnjevanje PCT pogojev).

 

S prejetim obvestilom še niste oddali Zahtevka za trošarino, zato nas pokličite, če to želite!

 

PAVŠALNO NADOMESTILO ZA LETO 2021
Obračun pavšalnega nadomestila za leto 2021

Kdo:

Vsi kmetje, imetniki dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila morate za obdobje veljavnosti dovoljenja od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 sestaviti obračun pavšalnega nadomestila.


Kdaj:

Obračun pavšalnega nadomestila morate predložiti davčnemu organu do 31. januarja 2022 za preteklo koledarsko leto, in sicer ne glede na to, ali ste opravili kako dobavo na podlagi dovoljenja ali ne.
 

Kako:

Obračun pavšalnega nadomestila imetnik dovoljenja predloži davčnemu organu elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.
 

Zaradi COVID ukrepov, da se izognemo stikom Vas vse, ki ste za svojega pooblaščenca za obračun pavšalnega nadomestila izbrali KZ Sevnico ali pa si to želite, prosimo, da nas pokličete na tel. številko:

07 81 63 608

07 81 63 609

041 270 922,

ali nam pišete na E-naslov: kmetijstvo@kz-sevnica.si, če želite, da vam vložimo Obračun pavšalnega nadomestila za l. 2021.

 

Po opravljeni storitvi vam bomo Potrdilo o vloženem Obračunu pavšalnega nadomestila za leto 2021  in račun za opravljeno storitev (v višini 10,00 € z DDV) poslali po pošti.

 

Vsi, ki boste prišli osebno morate izpolnjevati trenutno veljavne predpisane pogoje  NIJZ (izpolnjevanje PCT pogojev).

 

Če obračuna pavšalnega nadomestila do  predpisanega roka ne boste oddali, vam ga bo davčni organ preklical, za novo dovoljenje pa lahko znova zaprosite šele v letu, ki sledi.

 

S prejetim obvestilom še niste oddali Obračuna pavšalnega nadomestila, zato nas pokličite, če to želite!

 

 
KZS  LOGO CMYK.png