top of page

KMETIJSTVO

Osnovno poslanstvo zadruge je organizacija kmetijske proizvodnje. 

Kmečka zadruga Sevnica z.o.o. organizira pitanje MPG in prašičev ter prosti odkup mleka, živine in prašičev. 

Z dobrim delom vzpostavljamo zaupanje in trdno sodelovanje med kmeti in zadrugo. Kmetom zagotavljamo konkurenčne cene ter hitro in redno plačilo.

Jožica Terner

T: +386 (0)7 816 36 08

M: +386 (0)41 270 922

E: jozica.terner@kz-sevnica.si

Branko Klenovšek

T: +386 (0)7 816 36 09

M: +386 (0)31 651 162

E: kmetijstvo@kz-sevnica.si

loka_3.jpg

KMETIJSTVO

IZBRANA KAKOVOST

Za vse rejce govedi imamo organizirano skupinsko certificiranje za izvajanje sheme »Izbrana kakovost - sveže goveje meso« Slovenije.

Trenutno je v skupini 760 članov. Skupina je odprta in še vedno vključujemo nove člane. 

 

Zato ste vabljeni, da nas pokličete ali obiščete in podali vam bomo vse potrebne informacije za vključitev v shemo.

 

Jožica Terner

T: +386 (0)7 816 36 08 

M: +386 (0)41 270 922

E: jozica.terner@kz-sevnica.si

 

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/izbrana_kakovost/certificirani_proizvajalci/

KZS  LOGO CMYK.png
bottom of page