ODKUP MLEKA

 
Home Milk Delivery

MLEKO

Mleko odkupujemo od približno 100 rejcev iz celotnega območja Posavja, prodajamo pa ga v Ljubljanske mlekarne in Mlekarno Celeia. Vsi rejci so vključeni v shemo »Izbrana kakovost Slovenije - surovo mleko«. Mleko plačujemo po enakih cenah kot jih plačujejo mlekarne zadrugi, kar kaže na veliko preglednost poslovanja.

 

Za vse dodatne informacije o odkupu mleka nas kontaktirajte.

 

Jožica Terner

T: +386 (0)7 816 36 08

M: +386 (0)41 270 922

E: jozica.terner@kz-sevnica.si

ODKUP GOVEDI IN PRAŠIČEV

 

Jožica Terner

T: +386 (0)7 816 36 08

 M: +386 (0)41 270 922

 E: jozica.terner@kz-sevnica.si

Branko Klenovšek

T: +386 (0)7 816 36 09

M: +386 (0)31 651 162

E: kmetijstvo@kz-sevnica.si

Živino odkupujemo od približno 800 kmetij iz širšega območja Posavja. Za lastne potrebe ali prodajo drugim kupcem, tudi v tujino, odkupujemo mlado pitano govedo (bike in telice), krave in teleta.

Prav tako odkupujemo ekološko govedo, prašiče in prašiče krškopoljce.

 

Vsem rejcem dobavljamo teleta za pitanje iz Slovenije in tujine.

Za vse dodatne informacije o odkupu govedi in prašičev nas kontaktirajte.

Rural Dining

MESO

 

ODKUP KMETIJSKIH PRIDELKOV

Od lokalnih pridelovalcev in članov zadruge odkupujemo tudi kmetijske poljščine kot so koruza, pšenica, ječmen, oljna ogrščica ter lokalno pridelano zelenjavo.

 

Kmečka zadruga Sevnica teži k odkupu in trženju lokalno pridelane hrane. V naših trgovinah lahko tako pod blagovno znamko od tukaj.si najdete in kupite ekološka jajca izpod Lisce, domače sadje in zelenjavo, mlečne izdelke, kekse, marmelade, vloženine, kis, olje, sokove, vina, kruh iz krušne peči, lokalno meso in mesne izdelke iz lastne predelave.

 

Za vse dodatne informacije o odkupu pridelkov in izdelkov nas kontaktirajte.

Odkup kmetijskih pridelkov:

Jožica Terner

T: +386 (0)7 816 36 08

M: +386 (0)41 270 922

E: jozica.terner@kz-sevnica.si

 

Potatoes and Roots

PRIDELKI

 

IZBRANA KAKOVOST

Za vse rejce govedi imamo organizirano skupinsko certificiranje za izvajanje sheme »Izbrana kakovost - sveže goveje meso« Slovenije.

Trenutno je v skupini 760 članov. Skupina je odprta in še vedno vključujemo nove člane. 

 

Zato ste vabljeni, da nas pokličete ali obiščete in podali vam bomo vse potrebne informacije za vključitev v shemo.

 

Jožica Terner

T: +386 (0)7 816 36 08 

M: +386 (0)41 270 922

E: jozica.terner@kz-sevnica.si

 

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/izbrana_kakovost/certificirani_proizvajalci/

shutterstock_172125482 (1).jpg

KAKOVOST

IK logo_edited.png
KZS  LOGO CMYK.png