top of page
programrazvojapodezelja_logotipi-01.jpg

PODUKREP 4.2

PODUKREP 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018

NAKUP OPREME V KLAVNICI, V OBJEKTU ZA PREDELAVO MESA IN V PROSTORU ZA NEPOSREDNO TRŽENJE

NAZIV AKTIVNOSTI

KLAVNICA – GRAJSKE MESNINE

Sistem za pranje s peno

PREDELAVA – GRAJSKE MESNINE

Medetažni elevator

Polnilka za polnjenje, porcioniranje in frkanje z lijakom in dodatki za polnjenje in porcioniranje

Ledomat

NEPOSREDNA PRODAJA – »GRAJSKA MESNICA«

Sterilizator

Žaga za kosti

Mlin za meso

Mehčalec mesa

Salamoreznica

Klima naprava

Prodajna vitrina 1 KAMI SM M2 1562

Prodajna vitrina 2 KAMI SM M1 3125

Zaradi povečanega obsega proizvodnje izdelkov katerih glavna sestava je predvsem lokalno vzrejena govedina in svinina. Pri proizvodnji izdelkov se povečuje prodaja tudi zaradi uporabe manjših količin dodanih konzervansov in stabilizatorjev. Ob tem je vsled tega potrebna zamenjava določenih napeljav in naprav v prostoru predelave, skladiščenju izdelkov, pripravi izdelkov ter distribuciji.

Sodobnejši pristopi oz. boljša strojna oprema posreduje boljše možnosti za proizvodnjo izdelkov višje kvalitete, proizvodnjo novih izdelkov, zmanjšanje pojavnosti določenih tehnoloških napak v izdelkov, povečuje izkoriščenost v kapaciteti proizvodnje izdelkov, zahteva manj zaposlenih na enoto izdelka, omogoča lažjo izvedbo posamezni faz pri proizvodnji posameznega izdelka.

Naložba se bo izvajala v letu 2019 in bo v letu 2019 tudi zaključena.

 

CILJI

Naložba prispeva k horizontalnim ciljem:

  • Okoljski prispevek naložbe: z nakupom sodobnega sistema za pranje v klavnici bo količina porabljene vode glede na učinek izvajanja del manjša, količino porabljene vode bo mogoče laže kontrolirati.

  • Prispevek naložbe k podnebnim spremembam: predmet naložbe bo nakup sodobnejših, energetsko varčnejših strojev v predelavi in prostoru za neposredno trženje, kar bo neposredno prispevalo k zmanjšanju porabljene energije na enoto proizvoda.

  • Ohranjanju tržnega deleža oz. postopno povečevanje obsega prodaje je rezultat posameznih inovativnih pristopov v podjetju. Med njimi zagotovo sodi registracija klavnice za zakol ekološke prirejenega goveda, organizacija prireje, predelave in promocija prodaje mesa in izdelkov krškopoljskega prašiča, ...

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • Zagotovitev dinamične rasti podjetja in dviga konkurenčnosti.

  • Optimalna izkoriščenost celotne linije.

  • Možnost pridobivanja novih kupcev.

  • Izboljšanje tehnološke opremljenosti Grajskih mesnin in Grajske mesnice.

  • Ekološki vidik. Investicija bistveno izboljšuje vpliv na okolje.

  • Izboljšani delovni pogoji poslovanja.

KZS  LOGO CMYK.png
bottom of page