OBVESTILO O ZAČASNI USTAVITVI ODKUPOV BIKOV B


Spoštovani rejci govedi,


obveščamo vas, da od torka, 15. 10. 2019 dalje do preklica ne odkupujemo B bikov.

Obrazložitev: Pravilnik o kakovosti mesa klavne živine in divjadi v 12. in 13. členu določa, da je:

     1. MLADA GOVEDINA so klavne polovice

  • Bikov starih 12 do 24 mesecev

  • Volov starih 12 do 30 mesecev

  • Telic in krav starih od 12 do 30 mesecev

     2. GOVEDINA so klavne polovice

  • Telic in krav starih nad 30 mesecev

  • Volov starih nad 30 mesecev

  • Bikov starih nad 24 mesecev


V praksi vseh slovenskih klavnic je bilo, da smo med mlada goveda uvrščali tudi bike B v starosti od 24 do 30 mesecev, čeprav ta kategorija po Pravilniku sodi v kategorijo govedina.

V letošnjem letu smo imeli več pregledov inšpektorjev Urada za varno hrano, ki so ugotovili, da uveljavljena dolgoletna praksa ni v skladu z veljavnim Pravilnikom o kakovosti mesa klavne živine in divjadi. Inšpektorji so zahtevali označevanje mesa v skladu Pravilnikom. V primeru kršitve Pravilnika je zagrožena kazen v višini 6.000 € za podjetje in 600 € za odgovorno osebo za vsako kršitev.

Že več mesecev se zavzemamo, da bi spremenili besedilo 1. odstavka 12. člena Pravilnika tako, da se glasi: MLADA GOVEDINA so klavne polovice

  • Bikov starih 12 do 30 mesecev

  • Volov starih 12 do 30 mesecev

  • Telic in krav starih od 12 do 30 mesecev,

vendar so naša prizadevanja žal še vedno brez uspeha.


Zato smo sprejeli odločitev, da bikov B ne bomo odkupovali, saj ne želimo povzročati škode vam, rejcem. Če bi odkupovali bike B, bi jih v skladu z veljavnim pravilnikom morali plačati in prodajati kot meso starejših govedi.


Za hitrejše reševanje nastale situacije oz. dodatne informacije se obrnite na odgovorne osebe na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

V upanju, da se bo zaplet čimprej uredil, vas lepo pozdravljam.

Sevnica, 14. 10. 2019

Borut Florjančič,

direktor


9 views0 comments
DOMOV
PIŠITE NAM
POMEMBNI TELEFONI
KZS  LOGO CMYK.png