Zaposlimo VODJO RAČUNOVODSTVA IN FINANC (m/ž)

Updated: Aug 27, 2020


Kmečka zadruga Sevnica vas vabi, da se pridružite našemu kolektivu kot VODJA RAČUNOVODSTVA IN FINANC (m/ž).


Naloge in odgovornosti:

 • Vodenje, planiranje in organiziranje področja računovodstva in financ v skladu s poslovno politiko zadruge,

 • Sodelovanje pri pripravi in izvajanje strateškega finančnega plana,

 • Planiranje finančnih tokov,

 • Pripravljanje davčnih in računovodskih izkazov, izdelovanje analiz in pripravljanje poročil,

 • Odkrivanje in analiza vzrokov in posledic poslovnih dogodkov, ki imajo pomemben vpliv na poslovni uspeh zadruge,

 • Analiziranje poslovanja zadruge in predlogi izboljšav,

 • Organizacija dela v oddelku, vodenje zaposlenih,

 • Spremljanje in spoštovanje zakonodaje, dobre poslovne prakse in internih aktov zadruge.

Pričakujemo: 

 • Univerzitetno ali visokošolsko strokovno izobrazbo ekonomske smeri za področje računovodstvo in revizija – VI/2 ali VII raven,

 • Najmanj 3-letne izkušnje na področju vodenja računovodstva in financ,

 • Najmanj 8 let delovnih izkušenj v računovodstvu in financah, 

 • Odlično poznavanje orodij Office  s poudarkom na Excel,

 • Poznavanje knjigovodske in računovodske operative, SRS in področne zakonodaje,

 • Samostojnost pri pripravi bilanc in zaključnih računov, 

 • Usmerjenost k rezultatom,

 • Komunikacijske in organizacijske sposobnosti,

 • Analitičnost, natančnost, doslednost.

Ponujamo: 

 • Zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim obdobjem, datum zaposlitve 1. 10. 2020

 • Delovno mesto s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, 

 • Karierni razvoj,

 • Delo v dinamičnem delovnem okolju.

Rok za prijave: 15. 6. 2020 na e-naslov irena.klenovsek@kz-sevnica.si

Priloge: Podroben življenjepis z dokazili o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku.

158 views0 comments